ԴՈՒՔ ԱՅՍՏԵՂ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐ, ՈՐՊԵՍԶԻ ԿԱՐՈՂԱՆԱՔ ԾԱՆՈԹԱՆԱԼ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ ԼԻՆԵՔ ԲՈԼՈՐ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԳՈՐԾՈՂ ԿԵՏԵՐԻՆ։