Showing 1–12 of 20 results

1-14 գիշերակացի օրերի քանակ (20)

Երկներ (20)

Տուր Փաթեթներ (20)

Քաղաքներ (20)

Երևան-Hurghada Հուրգադա Tour N1

$250.00
Hurghada was founded in the early 20th century. For many decades it was a small fishing village, but it has grown into a major Red Sea resort as a result of Egyptian and foreign investment that began in the 1980s. Holiday resorts and hotels provide facilities for windsurfingkitesurfingyachtingscuba diving and snorkeling. The city is known for its watersports, nightlife and warm weather. Daytime temperatures are around 30 °C (86 °F) most of the year, and during July and August temperatures can reach over 40 °C (104 °F). Hurghada is a popular holiday destination for Europeans, especially during the winter, and some spend Christmas and New Year there. Tourist numbers from Russia dropped significantly after the Metrojet Flight 9268 plane crash in November 2015.

Երևան-Hurghada Հուրգադա Tour N2

$330.00
Hurghada was founded in the early 20th century. For many decades it was a small fishing village, but it has grown into a major Red Sea resort as a result of Egyptian and foreign investment that began in the 1980s. Holiday resorts and hotels provide facilities for windsurfingkitesurfingyachtingscuba diving and snorkeling. The city is known for its watersports, nightlife and warm weather. Daytime temperatures are around 30 °C (86 °F) most of the year, and during July and August temperatures can reach over 40 °C (104 °F). Hurghada is a popular holiday destination for Europeans, especially during the winter, and some spend Christmas and New Year there. Tourist numbers from Russia dropped significantly after the Metrojet Flight 9268 plane crash in November 2015.

Երևան-Hurghada Հուրգադա Tour N3

$360.00
Hurghada was founded in the early 20th century. For many decades it was a small fishing village, but it has grown into a major Red Sea resort as a result of Egyptian and foreign investment that began in the 1980s. Holiday resorts and hotels provide facilities for windsurfingkitesurfingyachtingscuba diving and snorkeling. The city is known for its watersports, nightlife and warm weather. Daytime temperatures are around 30 °C (86 °F) most of the year, and during July and August temperatures can reach over 40 °C (104 °F). Hurghada is a popular holiday destination for Europeans, especially during the winter, and some spend Christmas and New Year there. Tourist numbers from Russia dropped significantly after the Metrojet Flight 9268 plane crash in November 2015.

Երևան-Hurghada Հուրգադա Tour N4

$150.00
Hurghada was founded in the early 20th century. For many decades it was a small fishing village, but it has grown into a major Red Sea resort as a result of Egyptian and foreign investment that began in the 1980s. Holiday resorts and hotels provide facilities for windsurfingkitesurfingyachtingscuba diving and snorkeling. The city is known for its watersports, nightlife and warm weather. Daytime temperatures are around 30 °C (86 °F) most of the year, and during July and August temperatures can reach over 40 °C (104 °F). Hurghada is a popular holiday destination for Europeans, especially during the winter, and some spend Christmas and New Year there. Tourist numbers from Russia dropped significantly after the Metrojet Flight 9268 plane crash in November 2015.

Երևան-Moscow Մոսկվա Tour N1

$150.00
As the historic core of Russia, Moscow serves as the home of numerous Russian artists, scientists, and sports figures due to the presence of its various museums, academic and political institutions and theatres. The city is home to several UNESCO World Heritage Sites, and is well known for its display of Russian architecture, particularly its historic Red Square, and buildings such as the Saint Basil's Cathedral and the Moscow Kremlin, of which the latter serves as the seat of power of the Government of Russia. Moscow is home to many Russian companies in numerous industries, and is served by a comprehensive transit network, which includes four international airports, nine railway terminals, a tram system, a monorail system, and most notably the Moscow Metro, the busiest metro system in Europe, and one of the largest rapid transit systems in the world. The city has over 40 percent of its territory covered by greenery, making it one of the greenest cities in Europe and the world.[15][24]

Երևան-Moscow Մոսկվա Tour N2

$450.00
As the historic core of Russia, Moscow serves as the home of numerous Russian artists, scientists, and sports figures due to the presence of its various museums, academic and political institutions and theatres. The city is home to several UNESCO World Heritage Sites, and is well known for its display of Russian architecture, particularly its historic Red Square, and buildings such as the Saint Basil's Cathedral and the Moscow Kremlin, of which the latter serves as the seat of power of the Government of Russia. Moscow is home to many Russian companies in numerous industries, and is served by a comprehensive transit network, which includes four international airports, nine railway terminals, a tram system, a monorail system, and most notably the Moscow Metro, the busiest metro system in Europe, and one of the largest rapid transit systems in the world. The city has over 40 percent of its territory covered by greenery, making it one of the greenest cities in Europe and the world.[15][24]

Երևան-Moscow Մոսկվա Tour N3

$440.00
As the historic core of Russia, Moscow serves as the home of numerous Russian artists, scientists, and sports figures due to the presence of its various museums, academic and political institutions and theatres. The city is home to several UNESCO World Heritage Sites, and is well known for its display of Russian architecture, particularly its historic Red Square, and buildings such as the Saint Basil's Cathedral and the Moscow Kremlin, of which the latter serves as the seat of power of the Government of Russia. Moscow is home to many Russian companies in numerous industries, and is served by a comprehensive transit network, which includes four international airports, nine railway terminals, a tram system, a monorail system, and most notably the Moscow Metro, the busiest metro system in Europe, and one of the largest rapid transit systems in the world. The city has over 40 percent of its territory covered by greenery, making it one of the greenest cities in Europe and the world.[15][24]

Երևան-Moscow Մոսկվա Tour N4

$330.00
As the historic core of Russia, Moscow serves as the home of numerous Russian artists, scientists, and sports figures due to the presence of its various museums, academic and political institutions and theatres. The city is home to several UNESCO World Heritage Sites, and is well known for its display of Russian architecture, particularly its historic Red Square, and buildings such as the Saint Basil's Cathedral and the Moscow Kremlin, of which the latter serves as the seat of power of the Government of Russia. Moscow is home to many Russian companies in numerous industries, and is served by a comprehensive transit network, which includes four international airports, nine railway terminals, a tram system, a monorail system, and most notably the Moscow Metro, the busiest metro system in Europe, and one of the largest rapid transit systems in the world. The city has over 40 percent of its territory covered by greenery, making it one of the greenest cities in Europe and the world.[15][24]

Երևան-Sharm El Sheikh-Շարմ էլ Շեյխ Tour N1

$440.00
Շարմ էլ Շեյխ (արաբ․՝ شرم الشيخ‎‎, հայտնի է նաև, որպես Շարմ ալ Շեյխ և Շարմ աշ Շեյխ), առողջարանային քաղաք Եգիպտոսում[1]Սինայի թերակղզու հարավային ծայրին, Կարմիր ծովի հարևանությամբ։ Հարավային Սինայի մուհաֆազայի շրջկենտրոններից մեկն է։

Երևան-Sharm El Sheikh-Շարմ էլ Շեյխ Tour N2

$220.00
Շարմ էլ Շեյխ (արաբ․՝ شرم الشيخ‎‎, հայտնի է նաև, որպես Շարմ ալ Շեյխ և Շարմ աշ Շեյխ), առողջարանային քաղաք Եգիպտոսում[1]Սինայի թերակղզու հարավային ծայրին, Կարմիր ծովի հարևանությամբ։ Հարավային Սինայի մուհաֆազայի շրջկենտրոններից մեկն է։

Երևան-Sharm El Sheikh-Շարմ էլ Շեյխ Tour N4

$220.00
Շարմ էլ Շեյխ (արաբ․՝ شرم الشيخ‎‎, հայտնի է նաև, որպես Շարմ ալ Շեյխ և Շարմ աշ Շեյխ), առողջարանային քաղաք Եգիպտոսում[1]Սինայի թերակղզու հարավային ծայրին, Կարմիր ծովի հարևանությամբ։ Հարավային Սինայի մուհաֆազայի շրջկենտրոններից մեկն է։ Հայտնի Օսմանյան կայսրության ժամանակահատվածից։ 1967-1982 թվականներին Իսրայելի պաշտոնատարություն տարիներին անվանվել է Օֆիրա (Ուփիրին)։ Մինչ 1970-ական թվականները եղել է ոչ մեծ ավան։ Շնորհիվ հարմարավետ տեղագրության, լավ կլիմայի, հարուստ բնական աշխարհի և արագորեն զարգացող քաղաքային որակի, այն վաստակել է հայտնիություն զբոսաշրջիկների շրջանում։

Երևան-Venezia Վենեցիա Tour N1

$550.00
Венеция - столица области Венето. Построена на 117 островах. Насчитывает около 150 каналов и около 400 мостов. Добраться до островной Венеции можно по воде на катере (расстояние несколько километров), или по искусственной дамбе на автомобиле или поезде.